دوشنبه, 07 مهر 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : علی احمدپور

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی : استادیار

Ahmad pour 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه شهید چمران اهواز - 1368

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند - 1372

> عنوان پایان نامه : " "

دكتری زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات، تهران - 1376

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> زبان و ادبیات فارسی

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1372 تا کنون)

دانشگاه آزاد واحد های بیرجند و مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

دانشکده بهزیستی مشهد

دانشگاه علمی و کاربردی هاشمی نژاد

دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> زبان وتفکر، مولانا شناسی، ادبیات معاصر

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

قائم  مقامی معاونت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

مدیر گروه  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

ویراستاری روزنامه های قدس و خراسان

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}