شنبه, 27 مرداد 1397

shahed


اعضای ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

 

ریاست ستاد:

آقای دکتر علی اصغر داودی    ریاست دانشگاه

دبیر و مسئول ستاد:

آقای محمد عباد عسکری   مدیر امور دانشجویی

اعضاي ستاد:

 حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشم کدکنی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر علی اکبر نظری

معاونت آموزشی

آقای دکتر سید هاشم حسینی

معاونت پژوهش و فناوری

آقای سید علی سلطانزاده

سرپرست اداری و مالی

آقای حسین زعیمی

عضو هیات علمی

آقای دکتر محمد حسین بیاضی

عضو هیأت علمی

آقای نصرا... مهدوی

ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

آقای مهدی عبدی

معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانم فرزانه رجبی

رئیس اداره آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران

آقای روح ا... حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت


 

 شما مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اداره كل امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه كنيد.

لينك وب سايت اداره كل امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامی