دوشنبه, 04 شهریور 1398
نام و نام خانوادگی : جعفر رحیمی نسب

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : مکانیک - طراحی کاربردی

مرتبه علمی : استادیار

صفحه شخصی : رحیمی نسب - جعفر

Dr rahimi nasab