شنبه, 10 خرداد 1399

پژوهش و تحقیق لازمه حیات ملتی است که می­خواهد سربلند و آزاد زندگی کند. دستیابی به این مهم نیازمند پیش­ زمینه­ هاي سخت‌افزاري تحقيق، داشتن بانك اطلاعاتي از تحقیقات انجام شده مشابه قبلی و در نهايت ايجاد بستري مناسب براي پذیرش محقق و نتایج حاصل از تحقیق است. معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام به منظور ساماندهي به فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تمامي عزم خود را معطوف به محوري نمودن پژوهش با هدف توليد علم و تربيت عالم نموده است.

ایجاد زیرساختهای سخت افزاری، نرم­ افزاری و ايجاد شرایط بهينه دسترسی دانشجویان و استادان به امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی و حمایتهای مادی و معنوی از دانشجویان و استادان پژوهشگر، از اهداف اين معاونت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام مي باشد.

chart-pajhooheshi


اهم وظايف حوزه معاونت پژوهشي به شرح ذيل مي‌باشد:

  • انجام بررسي‌هاي لازم جهت اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي.
  • تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشي دانشگاه و ارائه به هيأت رئيسه دانشگاه.
  • انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي.
  • ايجاد و برقراري ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات داخلي و خارجي به منظور جذب همكاري آنان در زمينه‌هاي مختلف.
  • انجام بررسي‌هاي لازم جهت ارائه طرحهاي اصلاحي در زمينه‌ فعاليتهاي پژوهشي.
  • تأمين خدمات و راه‌اندازي منابع اطلاعاتي و آزمايشگاههاي مورد نياز