دوشنبه, 07 مهر 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : جهانگير وكيلي

مدرک تحصیلی : كارشناسي

گرایش : -

لينك به صفحه : امور اداری و عمومی

vakili

 


 شرح وظایف مدیر امور اداري

  • نظارت بر اعمال و اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی ، خدماتی واحد
  • تقسیم کار بین ادارات تحت سرپرستی
  • امضاء پیش نویس احکام استخدامی ، ارتقاء یا تنزل گروه ، افزایش و کاهش برقراری یا قطع انواع فوق العاده ها با رعایت مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد محل دانشگاه آزاد اسلامی
  • همکاری با روابط عمومی جهت برگزاری مراسم مربوط به جشن ها و ایام سوگواری و فعالیت های مختلف
  • نظارت به امور کارگزینی ، دبیرخانه ، بایگانی ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر و خدمات ، تدارکات ، انبار و امور نقلیه
  • مطالعه و امضاء پیش نویس هایی که برای مقام مافوق تهیه می گردد